Zajęcia dodatkowe wliczone są w cenę czesnego ! 

------------------------------------------------

Dodatkowo płatne: drugi język obcy, karate, tańce.