OFERTA EDUKACYJNA

Misją naszej placówki jest wspieranie rodziny w procesie opieki, dydaktyki i wychowania dzieci. Stwarzamy najmłodszym optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju zarówno fizycznego, emocjonalnego oraz intelektualnego. Dążymy do tego by przedszkole było bezpieczne, lubiane i dobrze przygotowywało dzieci do dalszych etapów kształcenia. Chcemy, żeby wychowankowie kończący edukację w naszej placówce wyposażeni byli w wiadomości i niezbędne umiejętności, by byli gotowi na nowe wyzwania jakie postawi przed nimi życie.
Przekazywanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postawy proekologicznej i rozwijanie umiejętności, które ułatwią Państwa dziecku sprawne poruszanie się w przestrzeni nauk przyrodniczych jest tym obszarem, na który chcemy kłaść największy nacisk. To właśnie w otoczeniu przyrody dzieci w sposób naturalny zastanawiają się, zadają pytania i poszukują odpowiedzi. Naszym priorytetem jest, aby dzieci od najmłodszych lat uczyły się postaw proekologicznych w sferze żywienia i stylu życia w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Zapraszamy ich na przygodę jaką jest odkrywanie złożoności i piękna otaczającego ich świata.


Rozwijamy zainteresowania ekologiczno - przyrodnicze naszych pociech poprzez następujące projekty:
1. Zdrowy przedszkolak – oferujemy posiłki z lokalnej restauracji, przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym;
2. Mój ogródek - Dzieci uczą się, poprzez samodzielną uprawę warzyw i owoców oraz przygotowywanie zdrowych posiłków, o związku jedzenia ze zdrowiem; 
3. Stacja kuchnia– to seria warsztatów kulinarnych dla dzieci i rodziców, gdzie wspólnie zgłębiamy tajniki zdrowej kuchni. Dzieci samodzielnie w asyście opiekunów przygotowują najprostsze dania (sałatki, kanapki, ciasteczka, koktajle itp.);
4. Eko jest cool -  to projekt realizowany przy okazji pozostałych zajęć przedszkolnych ukierunkowany na uświadamianie dzieciom zasad ekologicznego korzystania z energii, segregacji śmieci, oszczędzania wody i korzystania z produktów wielorazowego użytku;
5. Blisko natury – dzieci mają jak najczęstszy i najbliższy kontakt ze zwierzętami i naturą. – dzieci uczą się karmić zwierzęta i o nie dbać.
6. Wycieczki krajoznawcze – pozwalające dzieciom poznać atrakcje regionu, stwarzające możliwość aktywnego wypoczynku, zajęcia przyrodnicze prowadzone w terenie.

7. Mały naukowiec - warsztaty tematyczne.